padres-y-madres.jpg

ESCOLA PER A EDUCADORES

CURS ONLINE DE COEDUCACIÓ

Com a professionals de l’educació, som agents reproductors d’imaginaris, creences, actituds i comportaments. 

A les nostres aules ens configurem com a referents d’un alumnat amb realitats i necessitats diverses que ens empenyen a acompanyar-lo des de diferents metodologies. Per tal de poder reconèixer i acollir aquestes diversitats, hem de partir d’una perspectiva que identifiqui i analitzi la importància d’una estructura basada en el sistema sexe-gènere. Aquesta s’encarrega de jerarquitzar els rols, les possibilitats i la capacitat d’acció de les persones segons el gènere que se’ls hi ha assignat. Això ens limita i ens dificulta construir i desenvolupar la nostra identitat de forma lliure i diversa.

Per tot això, cal que els infants i joves puguin gaudir de totes les eines necessàries per poder fer front a totes aquestes concepcions masclistes que encara ara impregnen el nostre dia a dia i que es reprodueixen també a les nostres aules. Per aconseguir-ho, cal un treball previ de sensibilització per part del professorat i les persones educadores que els permeti incorporar eines i estratègies coeducatives per poder introduir i implementar la perspectiva de gènere en la seva tasca educativa d’una forma transversal, des dels espais compartits i tenint en compte les relacions interpersonals entre el propi alumnat i el professorat.

PROPERA EDICIÓ JUNY-JULIOL

Apunta't al nostre butlletí per rebre'n tota la informació! 

ÉS PER TU SI

 • Ets professional de l’educació: professorat i persones educadores.

 • Identifiques la necessitat de buscar i implementar estratègies coeducatives transformadores per al teu grup d’infants i/o joves.

 • Ets una persona crítica amb el que t’envolta i vols incorporar noves perspectives a la teva tasca educativa des d’una mirada feminista.

 • Creus en la importància de fer xarxa amb els altres agents educatius que t’envolten per poder dur a terme una tasca educativa transversal, integral, i inclusiva.

   

PARTEIX DELS SEGÜENTS OBJECTIUS:

GENERAL

 • Avançar cap a la incorporació de noves metodologies de canvi que contemplin la comunitat educativa com a agent transformador i referent des d’una perspectiva inclusiva i diversa

   

ESPECÍFICS

 • Analitzar i comprendre l’estructura patriarcal i les seves conseqüències.

 • Prendre consciència dels imaginaris, actituds i comportaments que es transmeten als infants i joves de forma conscient o inconscient.

 • Fomentar un canvi en les dinàmiques educatives que derivi en la construcció de pràctiques escolars lliures d’estereotips i de concepcions masclistes.

 • Treballar la incorporació de la coeducació en el currículum explícit i ocult

 • Avançar cap a la incorporació de noves metodologies de canvi que contemplin la comunitat educativa com a agent transformador i referent des d’una perspectiva inclusiva i diversa.

 • Facilitar un espai d’acompanyament al professorat i a les professionals de l’educació on poder resoldre dubtes, compartir experiències, intercanviar estratègies i generar noves propostes coeducatives en xarxa.

   

TÉ ELS ITINERARIS SEGÜENTS

 • Educació formal

  • Educació infantil

  • Educació primària

  • Educació secundària

 • Educació no formal
   

ES BASA EN UNA METODOLOGIA QUE PARTEIX DE:

 • Treball teòric a partir d’autores i autors referents en coeducació i  gènere.

 • Exercicis pràctics a partir de casos reals detectats a les aules en les que treballem i intervenim.

 • Vídeos explicatius que ens ajudaran a aterrar tots els conceptes treballats  en els diferents mòduls.

 • Dotació i intercanvi de recursos aplicables a les aules i espais pedagògics.

 • Tutories individualitzades per a un acompanyament més proper i adaptat de l’alumnat

 • Fòrums oberts per tal de poder fer xarxa entre l’alumnat del curs: eina d’intercanvi d’estratègies i propostes d’intervenció.


 

ELS CONTINGUTS QUE HI TROBARÀS SERAN

Mòdul 1: Introducció i conceptualització de la coeducació.


 • Què entenem per coeducació.
 • Teories i models educatius que ens han portat on som.
 • Objectius de la coeducació avui.
 • Qüestions i limitacions actuals.
Mòdul 2: Context estructural i social: violències masclistes i socialització de gènere.


 • Sistema sexe-gènere-desig.
 • La família com a agent educador.
 • Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies com a agents socialitzadors.
 • Relacions de gènere en la infància i l’adolescència: mites, estereotips, creences i actituds en el vincle.
 • Violències masclistes en la quotidianitat: orígens i processos.
Mòdul 3: Mapeig i anàlisi dels espais educatius: implementació d’estratègies coeducatives.


 • Ús i ocupació de l’espai en els centres d’educació formal i no formal.
 • La comunicació com a eina transformadora: el llenguatge construeix realitats.
 • Anàlisi de continguts i metodologies en el currículum explícit.
 • Incorporació de noves perspectives: educació emocional, comunicació no violenta, corporeïtat, expressions artístiques, metodologies participatives des de la pròpia vivència.
Mòdul 4: Adaptació de casos: intervenció per part de les professionals de l’educació.


 • Anàlisi de casos: es treballarà la implementació d’eines coeducatives adaptades a necessitats i realitats concretes.
 • Propostes d’intervenció per al professorat.
 • Recursos, materials i instruments per al seguiment.

PROPERA EDICIÓ JUNY-JULIOL

Apunta't al nostre butlletí per rebre'n tota la informació! 

Enrutat't logo

Contacta'ns

info@enrutat.org

693 76 73 35

Segueix-nos la ruta,

Subscriu-te al butlletí!

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • Blanco Icono de YouTube

2018 Associació Enruta't - Barcelona  | Disseny gràfic ainhoavillanueva.com