top of page

Des d’Enruta’t sabem que mestres, professorat, educadores i monitores sou clau en els entorns educatius.

 

És per això que, amb més de 12 anys d’experiència a l’esquena facilitant tallers, formacions i acompanyament als centres educatius, creiem necessari compartir els processos i aprenentatges que anem incorporant.

 

Sabem que l’educació no és neutra, per això us oferim aquestes formacions, una oportunitat per revisar-nos, per ampliar la nostra mirada entorn al gènere i guanyar recursos que ens permetin crear entorns educatius més inclusius i permisius per tota la comunitat educativa.

AQUESTS CURSOS SÓN PER TU SI...

 • Ets professional de l’educació: mestres, professorat i persones educadores.

 • Identifiques la necessitat de buscar i implementar estratègies d'educació feminista per al teu grup d’infants i/o joves.

 • Ets una persona crítica amb el que t’envolta i vols incorporar noves perspectives a la teva tasca educativa des d’una mirada feminista.

 • Veus que a nivell de centre educatiu us falten eines entorn a com treballar les desigualtats socials i contextuals.

 • Creus en la importància de fer xarxa amb els altres agents educatius que t’envolten per poder dur a terme una tasca educativa transversal, integral i inclusiva.

                                      

  ESCULL EL TEU!

 

Curs bàsic: Incorporació de la perspectiva feminista en la intervenció educativa als centres · 20h

 

Curs d'aprofundiment: Aprofundiment en pedagogies feministes i implementació d'estratègies coeducatives als centres · 40h

 

PLACES LIMITADES!COEDUQUEM(-NOS)
Incorporació de la perspectiva feminista en la intervenció educativa
als centres

*Curs bàsic

CERTIFICAT

Curs reconegut pel Departament d'Educació

PROPERA EDICIÓ

Del 3 al 16 de juliol.

Inscripcions obertes fins al 30 de juny

3 MÒDULS,
2 SETMANES

Dedicació de 20 hores

PREU 50

T'emportes tot el material teòric i pràctic

QUÈ APRENDRÀS?

 • Analitzaràs i comprendràs l’estructura patriarcal i les seves conseqüències.

 • Coneixeràs i incorporaràs noves metodologies de canvi que contemplin la comunitat educativa com a agent transformador i referent des d’una perspectiva inclusiva i diversa.

 • Treballaràs la incorporació de la perspectiva feminista tant en el currículum explícit com en l’ocult.

COM HO APRENDRÀS?

Aquest curs està distribuït en mòduls, cadascun d’ells amb contingut divers i acumulatiu. Per treure-li tot el suc al curs recomanem entre 6 i 7 hores de treball per mòdul, que inclouen:

 

MARC TEÒRIC

A partir de dossiers teòrics per a cada mòdul i d'autores i autors referents en educació feminista i mirada interseccional

RECURSOS I MATERIALS

Aplicables als espais educatius

EXERCICIS D'APLICACIÓ DE CONEIXEMENTS

3 exercicis (1 per mòdul) en què es treballaran situacions detectades a les aules en què intervenim

CASOS PRÀCTICS

Anàlisi de casos reals detectats a les aules en què intervenim

AQUEST SERÀ EL TEU PLA DE TREBALL:

MÒDULS, 2 SETMANES

Mòdul 1. Introducció i conceptualització de la coeducació

 • Què entenem per educació i coeducació.

 • Reconèixer la genealogia de les teories i els models educatius que ens han portat on som.

 • Objectius de la coeducació avui.

 • Qüestions i limitacions actuals.

​Mòdul 2. Socialització de gènere i violències masclistes: 

 • Sistema sexe-gènere-desig.

 • Relacions de gènere en la infància i l’adolescència: mites, estereotips, creences i actituds en el vincle.

 • Violències masclistes en la quotidianitat: orígens i processos.

Mòdul 3. Anàlisi dels espais i intervenció educativa: 

 • Ús i ocupació de l’espai en els centres d’educació formal i no formal: eines d’anàlisi per identificar i proposar noves formes inclusives d’habitar els espais escolars.

 • Anàlisi de casos: es treballarà la implementació d’eines coeducatives adaptades a necessitats i realitats concretes.

 • Recursos, materials i instruments per al seguiment.

*Curs d'aprofundiment
COEDUQUEM(-NOS)
Aprofundiment en pedagogies feministes i implementació
d'estratègies coeducatives als centres

Emporta't un 20% de descompte en aquest curs per estar subscritx al nostre butlletí

Sketch Arrow_edited.png

QUÈ APRENDRÀS?

 

 • Analitzaràs els factors estructurals i contextuals d'exclusió ia partir de les teories feministes actuals. 

 • Analitzaràs i comprendràs l’estructura patriarcal des d’una mirada interseccional i les seves conseqüències.

 • Avançaràs en noves metodologies de canvi que contemplin la comunitat educativa com a agent transformador i referent des d’una perspectiva inclusiva i diversa.

 • Elaboraràs i iintegraràs propostes i estratègies de prevenció i abordatge de les violències masclistes.

 • Treballaràs des d'una perspectiva crítica des de les diversitats sexuals i de gènere, encaminant-nos cap a la interseccionalitat.

 • Treballaràs la incorporació de la perspectiva feminista tant en el currículum explícit com en l’ocult.

COM HO APRENDRÀS?

Aquest curs està distribuït en 4 mòduls, cadascun d’ells amb contingut divers i acumulatiu. Per treure-li tot el suc al curs recomanem 10 hores de treball per mòdul, que inclouen:

VÍDEOS FORMATIUS

Vídeos teòrics per a cada mòdul per integrar i ampliar el marc teòric

MARC TEÒRIC

A partir de dossiers teòrics per a cada mòdul i d'autores i autors referents en educació feminista i mirada interseccional

 

RECURSOS I MATERIALS

Aplicables als espais educatius

TUTORIES INDIVIDUALITZADES

2 tutories individuals distribuïdes a principi i a final de curs

EXERCICIS D'APLICACIÓ DE CONEIXEMENTS

4 exercicis (1 per mòdul) en què es treballaran situacions detectades a les aules en què intervenim

CASOS PRÀCTICS

Anàlisi de casos reals detectats a les aules en què intervenim

RETORNS INDIVIDUALITZATS

La correcció de cada exercici es farà en format vídeo i amb recomanacions i bibliografia adaptades 

AQUEST SERÀ EL TEU PLA DE TREBALL:

4 MÒDULS, 4 SETMANES

Desplega cada mòdul per veure el contingut.

 • Mòdul 1: Introducció i conceptualització de la coeducació
  Què entenem per educació i coeducació. Reconèixer la genealogia de les teories i els models educatius que ens han portat on som. Objectius de la coeducació avui. Qüestions i limitacions actuals.
 • Mòdul 2: Context estructural i social: violències masclistes i socialització de gènere
  Sistema sexe-gènere-desig. La família com a agent educador. Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies com a agents socialitzadors. Relacions de gènere en la infància i l’adolescència: mites, estereotips, creences i actituds en el vincle. Violències masclistes en la quotidianitat: orígens i processos. Interseccionalitat: identificació dels diferents eixos de poder i com aquests interaccionen i creen llocs i desigualtats específiques en el nostre dia a dia.
 • Mòdul 3: Anàlisi dels espais educatius: implementació d'estratègies coeducatives
  Ús i ocupació de l’espai en els centres d’educació formal i no formal: eines d’anàlisi per identificar i proposar noves formes inclusives d’habitar els espais escolars. La comunicació com a eina transformadora: el llenguatge construeix realitats . Anàlisi de continguts i metodologies en el currículum explícit. Incorporació de noves perspectives: educació emocional, comunicació no violenta, corporeïtat, expressions artístiques, metodologies participatives des de la pròpia vivència.
 • Mòdul 4: Adaptació de casos: intervenció per part de les professionals de l’educació.
  Anàlisi de casos: es treballarà la implementació d’eines coeducatives adaptades a necessitats i realitats concretes. Propostes d’intervenció per al professorat. Recursos, materials i instruments per al seguiment.
fotodetalle.png

Aquestes 40 hores inclouen les lectures recomanades, la reflexió dels exercicis pràctics adaptats a les edats, el retorn dels 4 exercicis en format vídeo, els vídeos explicatius i els materials educatius de suport.

A MÉS, ET FAREM ARRIBAR EL LLIBRE: "Sexualidades, género y educación feminista"

Cada mòdul també contempla tenir un temps per recollir els dubtes, preguntes i un treball més personal, al que s’atendrà de manera individual.

El material del curs serà per tu, te’l podràs quedar per sempre, i revisar en qualsevol altre moment que ho vulguis.

 

 

*Amb el suport de:

CERTIFICAT

Curs reconegut pel Departament d'Educació

PROPERA EDICIÓ

Del 3 al 30 de juliol.

Inscripcions obertes fins al 30 de juny

4 MÒDULS,
4 SETMANES

Dedicació de 40 hores

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Retorn personalitzat de les activitats en format video i tutories individualitzades

PREU 185€

Preu especial per a equips docents (més de 5): contacta'ns!

bottom of page