padres-y-madres.jpg

ESCOLA PER PROFESSORAT

CURS ONLINE DE COEDUCACIÓ

ordenador-personal.png

Des d’Enruta’t sabem que mestres, professorat, educadores i monitores sou clau en els entorns educatius.

 

És per això que, amb més de 12 anys d’experiència a l’esquena facilitant tallers, formacions i acompanyament als centres educatius, creiem necessari compartir els processos i aprenentatges que anem incorporant.

 

Sabem que l’educació no és neutra, per això us oferim aquesta formació, una oportunitat per revisar-nos, per ampliar la nostra mirada entorn al gènere i guanyar recursos que ens permetin crear entorns educatius més inclusius i permisius per tota la comunitat educativa.

PROPERA EDICIÓ

Del 5 al 28 de juliol.

Inscripcions obertes fins al 30 de juny

4 MÒDULS,

4 SETMANES

Plantegem una dedicació estimada d'al voltant de 48 hores

ATENCIÓ PERSONALITZADA

T’acompanyem de forma personalitzada i la relació és 1 a 1

PREU 100€

Preu especial per a equips docents (més de 5): contacta’ns!

ÉS PER TU SI...

 • Ets professional de l’educació: mestres, professorat i persones educadores.

 • Identifiques la necessitat de buscar i implementar estratègies coeducatives i transformadores per al teu grup d’infants i/o joves.

 • Ets una persona crítica amb el que t’envolta i vols incorporar noves perspectives a la teva tasca educativa des d’una mirada feminista.

 • Veus que a nivell de centre educatiu us falten eines entorn a com treballar les desigualtats socials i contextuals.

 • Creus en la importància de fer xarxa amb els altres agents educatius que t’envolten per poder dur a terme una tasca educativa transversal, integral i inclusiva.

QUÈ APRENDRÀS?

 

Avançaràs cap a la incorporació de noves metodologies de canvi que contemplin la comunitat educativa com a agent transformador i referent des d’una perspectiva inclusiva i diversa.

 • Analitzaràs i comprendràs l’estructura patriarcal des d’una mirada interseccional i les seves conseqüències.

 • Prendràs consciència dels imaginaris, actituds i comportaments que es transmeten als infants i joves de forma conscient o inconscient.

 • Treballaràs la incorporació de la coeducació tant en el currículum explícit com en l’ocult.

COM HO APRENDRÀS?

Aquest curs està distribuït en 4 mòduls, cadascun d’ells amb contingut divers i acumulatiu. Per treure-li tot el suc al curs recomanem 12 hores de treball per mòdul, que inclouen:

VÍDEOS EXPLICATIUS

Ens ajudaran a aterrar tots els conceptes treballats en els diferents mòduls

RECURSOS I MATERIALS

Aplicables als espais educatius

TUTORIES INDIVIDUALITZADES

Per a un acompanyament més proper i adaptat

MARC TEÒRIC

A partir d’autores i autors referents en coeducació i  mirada interseccional

EXERCICIS PRÀCTICS

4 exercicis (1 per mòdul) en què es treballaran casos reals detectats a les aules en què intervenim

fotodetalle.png

Aquestes 12 hores inclouen les lectures recomanades, la reflexió dels exercicis pràctics adaptats a les edats, els vídeos explicatius i els materials educatius de suport.

Cada mòdul també contempla tenir un temps per recollir els dubtes, preguntes i un treball més personal, al que s’atendrà de manera individual.

El material del curs serà per tu, te’l podràs quedar per sempre, i revisar en qualsevol altre moment que ho vulguis.

AQUEST SERÀ EL TEU PLA DE TREBALL:

4 MÒDULS, 4 SETMANES

Desplega cada mòdul per veure el contingut.

Mòdul 1: Introducció i conceptualització de la coeducació.


 • Què entenem per educació i coeducació.
 • Reconèixer la genealogia de les teories i els models educatius que ens han portat on som.
 • Objectius de la coeducació avui.
 • Qüestions i limitacions actuals.
Mòdul 2: Context estructural i social: violències masclistes i socialització de gènere.


 • Sistema sexe-gènere-desig.

 • La família com a agent educador.

 • Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies com a agents socialitzadors.

 • Relacions de gènere en la infància i l’adolescència: mites, estereotips, creences i actituds en el vincle.

 • Violències masclistes en la quotidianitat: orígens i processos.

 • Interseccionalitat: identificació dels diferents eixos de poder i com aquests interaccionen i creen llocs i desigualtats específiques en el nostre dia a dia.
Mòdul 3: Mapeig i anàlisi dels espais educatius: implementació d’estratègies coeducatives.


 • Ús i ocupació de l’espai en els centres d’educació formal i no formal: eines d’anàlisi per identificar i proposar noves formes inclusives d’habitar els espais escolars.

 • La comunicació com a eina transformadora: el llenguatge construeix realitats .

 • Anàlisi de continguts i metodologies en el currículum explícit.

 • Incorporació de noves perspectives: educació emocional, comunicació no violenta, corporeïtat, expressions artístiques, metodologies participatives des de la pròpia vivència.
Mòdul 4: Adaptació de casos: intervenció per part de les professionals de l’educació.


 • Anàlisi de casos: es treballarà la implementació d’eines coeducatives adaptades a necessitats i realitats concretes.
 • Propostes d’intervenció per al professorat.
 • Recursos, materials i instruments per al seguiment.

Propera edició: Juliol 2022